Wiadomości

Projektowanie

Tworzymy identyfikacje wizualną firm poprzez oryginalne projekty wszystkich materiałów reklamowych.

Wytyczne przygotowania plików do druku dla klientów mających własne pliki.

 

TIF - należy zachować odpowiednie parametry:

 1. format 1:1,
 2. spady po 3 mm z każdej strony,
 3. rozdzielczość 350 dpi,
 4. tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil "Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)",
 5. bez warstw – spłaszczone,
 6. zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
 7. projekt wyśrodkowany na stronie,
 8. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm),
 9. jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto,
 10. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Aesthetic Print nie ponosi odpowiedzialności.

 

JPG - należy zachować odpowiednie parametry:

 1. format 1:1,
 2. spady po 3 mm z każdej strony,
 3. rozdzielczość 350 dpi,
 4. tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil "Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)",
 5. projekt wyśrodkowany na stronie,
 6. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm),
 7. jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
 8. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Aesthetic Print nie ponosi odpowiedzialności.

 

PDF - PrePress

 1. wszystkie fonty zamienione na krzywe,
 2. spady po 3 mm z każdej strony,
 3. jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
 4. rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
 5. tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil "Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)",
 6. projekt wyśrodkowany na stronie,
 7. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm),
 8. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto,
 9. wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Aesthetic Print nie ponosi odpowiedzialności

 

CDR - pliki programu Corel Draw (do wersji X4)

 1. prace lakierowane (pogląd pracy wraz z lakierem na osobnej stronie), 1:1,
 2. wykrojniki do danych prac (na pierwszej stronie wykrojnik nałożony na pracę na drugiej stronie pracę do druku bez wykrojnika) – linie cięcia oznaczamy na niebiesko linie falcu na czerwono , 1:1,
 3. Fonty zamienione na krzywe,
 4. spady po 3 mm z każdej strony,
 5. wewnętrzne mapy bitowe o odpowiednich parametrach (1:1, 350dpi, CMYK),
 6. praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów,
 7. projekt, wykrojnik i lakier wyśrodkowany na stronie,
 8. jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
 9. rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
 10. tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil "Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)",
 11. projekt wyśrodkowany na stronie,
 12. odległość obiektów graficznych i tekstów od lini cięcia min. 3 mm (katalogi I teczki zalecane 5mm),
 13. jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto,
 14. wszystkie bitmapy umieszczone w CDR powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Aesthetic Print nie ponosi odpowiedzialności.